Novosti

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

15.01.2021

Kompanija StructurARCH Group nastavila je uspješnu saradnju sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, kroz program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Naš studio je u januaru dočekao četiri visokoškolca na usavršavanje, prema programu stručnog osposobljavanja za lica sa stečenim visokim obrazovanjem, i to:

  • dva sa završenim osnovnim studijama arhitektonskog i
  • dva sa završenim osnovnim studijama građevinskog fakulteta.

 

Stručno osposobljavanje svršenih studenata traje devet mjeseci, tokom kojih oni obavljaju praksu, a cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada, kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.


Podijelite na: