Novosti

Stručna praksa studenata arhitektonskog fakulteta

30.11.2020

Studenti pete godine Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, prema nastavnom planu, u zimskom semestru, obavili su stručnu praksu u nekoj od dvanaest crnogorskih firmi, sa kojima je Arhitektonski fakultet sklopio ugovor, među kojima je i kompanija StructurARCH Group - Studio SAG.

Praktična nastava predstavlja sastavni dio procesa nastave, koji podrazumijeva praktičan rad studenata, u cilju sticanja praktičnih znanja, vještina i kompetencija za nesmetano uključivanje na tržište rada, koja se obavlja u okviru nastavne i naučno-istraživačke infrastrukture Univerziteta Crne Gore, odnosno organizacione jedinice, ili praksom kod poslodavca, u odgovarajućim privrednim subjektima.

Ovu praksu su u našem studiju obavljala dva studenta, koja su imala priliku da se uključe u proces izrade arhitektonskih i urbanističkih projekata, projekata enterijera, kao i izgradnje objekata.


Podijelite na: