Projekti

Autoput “Bar – Boljari”

Crna Gora

Godina: 2008


Tim: Autor i odgovorni projektant mr Jovo Popović, dig


Tehnička dokumentacija: 

              Idejni projekat mosta „Đurićev laz – desno”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 296 m
              Idejni projekat mosta „Đurićev laz – lijevo”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 324 m
              Idejni projekat mosta „Ratkov laz – desno”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 296 m
              Idejni projekat mosta „Ratkov laz – lijevo”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 324 m
              Idejni projekat mosta - nadvožnjaka „Preljubovuca”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 56 m
              Idejni projekat mosta - nadvožnjaka „Kisjelica 2” na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 52 m
              Idejni projekat mosta „Lutovo – desno”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 128 m
              Idejni projekat mosta „Lutovo – lijevo”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 156 m
              Idejni projekat mosta „Mištica – desno”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 224 m
              Idejni projekat mosta „Mištica – lijevo”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 224 m
              Idejni projekat mosta - petlja „Veruša”, na Autoputu Bar - Boljari, dužina mosta 120 m


Investitor: Vlada Crne Gore


Status: Idejni projekti mostova


Kategorija: Inženjerski objekti

Podijelite na: