Projekti

Benzinska stanica sa pratećim sadržajem „KALAMPER PETROL”

Virpazar, Opština Bar, Crna Gora

Godina: 2017

Tim: SAG projektni tim

Površina: cca 500 m2

Investitor: „KALAMPER PETROL” doo

Status: Glavni projekat arhitekture i konstrukcije

Kategorija: Inženjerski objekat

Podijelite na: