Projekti

Revizija, Nadzor tehničke dokumentacije glavnog projekta „Fabrika Bileta”

Kombinat aluminijuma, Podgorica, Crna Gora

Godina: 2019

Tim: SAG projektni tim

Površina: cca 8 300 m2

Investitor: “UNIPROM” doo

Status: Revizija / Nadzor svih faza tehničke dokumentacije glavnog projekta

Kategorija: Industijski objekat

Podijelite na: